APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Kalbėk, skaityk, rašyk
Pažink, tyrinėk, atrask
Skaičiuok, matuok, galvok
Kurk, piešk, muzikuok
Pramogauk ir tobulėk
Išmaniųjų mokytojų kampelis
Įrankiai, programėlės
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE » Pažink, tyrinėk, atrask
spausdinti
Gamta ir žmogus 5-6 kl.

Integruotas gamtos mokslų kursas IKT pagrindu 5-6 klasėms "Gamta ir žmogus" orientuotas į vyresnių klasių moksleivius, tačiau nemažą dalį  mokymosi objektų (MO) kūrybiškai galėtų naudoti ir pradinių klasių mokytojai, ypač dirbantys 3 - 4 - ose klasėse, kurie siekia ugdymo procesą praturtinti inovatyviais mokymo(si) metodais, efektyviau lavinti mokinių bendrąsias bei dalykines kompetencijas, kuriems svarbus mokinių nuoseklaus perėjimas iš pradinio į vidurinio ugdymo pakopą.  

 

Nemaža dalis kompiuterinės priemonės mokymosi objektų (vaizdžios, schemomis, piešiniais, fotografijomis bei video medžiaga iliustruotos žodyno sąvokos, įvairiais aspektais išplėtojami sąvokų paaiškinimai enciklopediniuose straipsneliuose, animuotos, įgarsintos demonstracijos, laboratoriniai darbai bei bandymai, kurių įprastinėmis sąlygomis atlikti ne visada įmanoma),   atitinka ir  pradino ugdymo turinį, o taip pat gali būti įdomūs aukštesniųjų gebėjimų, žingeidiems mokiniams.
 

 

Priemonė padės efektyviai siekti mokymosi rezultatų – formuos įvairių pasaulio pažinimo sričių gebėjimus, o kai kurių MO pagalba bus realizuojami matematikos, kūno kultūros, dailės, muzikos pamokų uždaviniai.


Kūrybiškai naudodami integruoto IKT pagrindu gamtos kurso 5-6 klasėms „Gamta ir žmogus“ mokymo(si) objektus, pradinių klasių mokytojai mokinių mokymą(si) padarys įdomesnį, prasmingesnį, lengviau formuos visuminį pasaulio vaizdą, kurs darbinę nuotaiką, kūrybiškai lavins vaikus, plėtos jų protines galias."Gamta ir žmogus" pritaikymo galimybės pradinėse klasėse detaliau aprašomos

šioje pateiktyje.

Lentelėje pateikiame pradinio ugdymo turinį atitinkančių SMP "Gamta ir žmogus" pavyzdžių (kita spalva paryškintus mokymosi objektus galite peržiūrėti).
Pasaulio pažinimo sritis   Demonstracija  Laboratorinis darbas (laboratorija) 
ŽMOGUS IR GYVOJI GAMTA Pagalba gamtai.   
Šiltnamio efektas.

Miško mitybos tinklas.
Pirmieji medžio gyvenimo metai.

Augalo organai.
Augalų fotogalerija.
Stuburinių gyvūnų fotogalerija.                           
Bestuburių gyvūnų fotogalerija.
Miško mitybos tinklo sudarymas.
Tvenkinio vabzdžiai.
Enciklopedija: Augalėdžiai, moliuskai, paukščiai,
paukščių giesmės ir signalai,
plėšrūnai, ropliai,
vabzdžiai, voragyviai, varliagyviai,
žinduoliai,
žuvys (video)
Kaip vystosi drugelis kopūstinis baltukas
ŽMOGUS IR NEGYVOJI GAMTA Judėjimas (tinka ir matematikai). 

Elektros grandinė (tinka ir technologijų pamokoms 4 kl.).
Energija niekur nedingsta.
Saulės energija.
Energija mūsų namuose.
Pasaulio energijos šaltiniai.
Elektroskopas.

Šešėlio dydis.
Planetų masių palyginimas.
Didžiųjų Grįžulo ratų žvaigždynas.
Saulės užtemimas.
Mėnulio užtemimas.
Žemės ir mėnulio judėjimas.
Mėnulio fazės.
Skrydis.
Greičio apskaičiavimas.
Stabdymo kelias (tinka ir matematikai)
Žibintuvėlis.
Elektros laidininkai ir izoliatoriai (tinka ir technologijų pamokoms
 4 kl.).
Energijos virsmai
Elektros srovės šaltiniai (tinka ir technologijų pamokoms 4 kl.). 
Šilumos izoliatoriai.

Gamtos stebuklas.
ŽMOGAUS SVEIKATA IR SAUGUMAS Kaip žmogus juda?
Žmogaus griaučiai.
Klausos pojūtis.
Regos pojūtis. Saugokime regėjimą.
Žmogaus kūnas.
Pamatykite savo pulsą.
Odos receptoriai reaguoja į prisilietimą.
Mitybos piramidė.
Alkoholio poveikis sveikatai. 
Energijos virsmai
Šeštos klasės mokinių vidutinis ūgis.
Fizinės veiklos poveikis širdies plakimo dažniui.
Liežuvio skonio receptorių tyrimas.
Pavojinogos medžiagos cigarečių dūmuose.