APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Kalbėk, skaityk, rašyk
Pažink, tyrinėk, atrask
Skaičiuok, matuok, galvok
Kurk, piešk, muzikuok
Pramogauk ir tobulėk
Išmaniųjų mokytojų kampelis
Įrankiai, programėlės
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE » Pažink, tyrinėk, atrask
spausdinti
Lietuvių etninė kultūra

Skaitmeninės mokymosi priemonės (SMP) "Lietuvių etninė kultūra" (I, II, III dalis) padės mokytojui atsirinkti reikalingiausią, patikimą etninės kultūros ugdymo(si) informaciją, suteiks galimybę tobulinti(s) etninės kultūros gebėjimus, kurie būtų integruojami į ugdymo(si) turinį, moksleivių įsisąmoninami ir puoselėjami tolesniame gyvenime. 

Visa mokomoji  medžiaga gali būti integruojama į atskirus mokomuosius dalykus (kalbos, etninės kultūros, etikos, technologijų, informacinių technologijų, gamtos mokslų, socialinio, meninio ugdymo sritis); pritaikoma integruojamų dalykų projektuose, neformaliojo ugdymo veikloje ir kt.

SMP turinį sudaro:

* papročiai, papročių semantika;
* vizualinis menas;
* muzikinis folkloras;
* tradiciniai garso, muzikos instrumentai;
* tautosaka;
* dainų tekstai su natomis;
* garso įrašai;
* filmai;
* literatūra.
I dalis. Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje supažindina su gyvūnų vieta ir reikšme kalendoriniuose papročiuose, su papročių semantika, tautosaka, muzikinio folkloro interpretacijomis, visatos – Pasaulio medžio – modeliu. Kalendorinių švenčių papročiai, tautosaka iliustruojami liaudies dailininkų ir dailininkų profesionalų kūrybos pavyzdžiais, mokyklų bendruomenėse sukurtais kalendorinių švenčių filmais. 

Pristatomos senosios lietuvių šventės:
* Gamtos atbudimo šventės:
Paukščių dienos: Vieversio diena, Varnėnų diena, Keturiasdešimties paukščių diena, Pempės, Gandro, Kregždės, Gegutės dienos; Velykos; Jurginės; Sekminės. Atskirai kalbama apie bites ir bitininkystę.
* Gamtos apmirimo šventės: Baltojo oželio diena, Adventas, Kalėdos, Pusiaužiemis, Užgavėnės.


II dalis. Augalija etninėje kultūroje  supažindina su augalijos prasme pasaulėžiūroje, papročiuose, folklore, liaudies mene ir liaudies medicinoje. Pristatomos žemės darbų tradicijos, darbo papročių sąveika su gamtos ciklais, žmogaus ir gamtos (augalo) gyvenimo sugretinimo, jos grožio išgyvenimo, humaniškumo raiškos įžvalgos rugiapjūtės, lino darbų dainose, liaudies mene. Tekstai iliustruojami liaudies meno ir profesionaliųjų dailininkų kūriniais, garso (muzikos) įrašais, pateikta dainų tekstų su natomis pavyzdžių.  Pateikta tradicinių švenčių, papročių vaizdo, garso pavyzdžių.
Pradinėse klasėse įvairiose pamokos, neformaliojo ugdymo veikloje mokytojai galėtų pasinaudoti priemonės siūlomomis iliustracijomis, tautosakos pavyzdžiais, muzikos įrašais, filmuotais įvairių apeigų - pasiruošimo arimui, arimo, laukų lankymo, kupoliavimo, vainikėlių plukdymo ir kitais  - pavyzdžiais.

 

 
III dalis.  Namai etninėje kultūroje supažindina su namų prasme lietuvių pasaulėžiūroje, šeimos švenčių papročiais, muzikiniu folkloru bei tikėjimais, iškalbingai bylojančiais apie didelį prieraišumą gimtiesiems namams. Priemonės analitinius tekstus iliustruoja liaudies meno ir profesionaliųjų dailininkų kūriniai, garso (muzikos) įrašai, pateikiami dainų tekstai su natomis.

Pradinių klasių mokytojai, atskleisdami pradinio ugdymo turinį, galėtų naudotis gausiomis priemonės iliustracijomis, garso įrašais, vaizdo medžiaga apie Vėlines, gatvinį kaimą, archeologinį kostiumą, svarbiausių šeimos švenčių -  krikštynų, vedybų -  apeigas, papročius.