APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
ARCHYVAS
spausdinti
2010-09-24 Mokyklą tikrina mero potvarkiu sudaryta komisija

Mokslo metai tik prasidėjo. Vaikai sugužėjo į klases, mokytojai ėmėsi kasdieninių darbų. Mokyklose vyksta baigiamieji  programų, veiklos, tvarkaraščių derinimo darbai. Bet - tik ne Vilniaus rajono švietimo skyriuje. Vilniaus rajono savivaldybė  turi kitą  - daug svarbesnę - LRA užduotį - kuo greičiau ir bet kokiomis priemonėmis sunaikinti Veriškių pradinę mokyklą...

Taigi.... trečioji mokslo metų savaitė. O  Vilniaus rajono
savivaldybės darbuotojai vietoj to, kad padėtų kokybiškai pasirengti mokslo metams, ima atakuoti mokyklos direktorę, mokytojus, ir kas baisiausia - vaikus - įvairiausiomis komisijomis.

Šį trečiadienį (rugsėjo 22 d.), iš anksto apie patikrinimą nepranešę, į mokyklą  ugdymo proceso metu atvyksta keturi Švietimo skyriaus darbuotojai.  Rankose pamojavusi švietimo skyriaus vedėjos įsakymu, bet  neįteikusi jo direktorei, pristačiusi savo įgaliojimus  be jokių dokumentų komisija pradeda savo "egzekuciją" -  be  leidimo eina į pamokas, tardo  vaikus, kviečiami tėvai, kurie turi aiškintis, kad jie patys rašė prašymus, mat komisijai kyla įtarimų dėl  parašų tikrumo, daro spaudimą tėvams, aiškindamiesi, kodėl jie rašė prašymus vaikus mokytis priešmokyklinėje grupėje lietuvių mokomąja kalba. Vienai mamai primygtinai siūlo  specialiųjų poreikių mokinį vežti ugdytis į specialiąją mokyklą... (nekalbant apie tai,  kad dieną prieš vienas Vilniaus rajono tarybos narys netgi lankėsi tėvų namuose, priekaištaudamas, kodėl tėvai pasirinko lietuvišką, o ne lenkišką klasę). Savo vizito vadinamoji komisija net neįformina inspektavimo knygoje.

Na, o penktadienį (rugsėjo 24 d.) - dešimt minučių prieš pamokas į mokyklos kiemą atbilda autobusiukas su vienuolika žmonių. Tai dar viena - mero potvarkiu sudaryta komisija iš Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narių bei švietimo, teisės skyrių darbuotojų, vadovaujama mero pavaduotojo J.Mincevič. Komisija atsiveža tarnybinį pranešimą,  kuriame pateikiama daugybė tiesos neatitinkančių bei "iš oro" paimtų teiginių ir siūloma už neetišką elgesį bei pareigų nevykdymą skirti direktorei drausminę nuobaudą. Beje, neetiškas ar net įžūlus elgesys, Vilniaus rajono savivaldybėje įvardijamas visada, kai yra nesutinkama arba argumentuotai prieštaraujama jų nuomonei. 

Šių komisijų iniciatoriai - tie patys žmonės, kurie prieš gerą pusmetį atvyko  į mokyklą ir informavo  bendruomenę apie mokyklos išdalijimą (tiksliau išdraskymą ir direktorės nušalinimą). Ir kaltino jie dėl tokios reorganizacijos Lietuvos premjerą. Jų teigimu, Vilniaus rajono savivaldybė be galo norėjo išsaugoti mokyklą  taip, kaip buvo, bet, štai, anot, G.J. Mincevič, -  "Kubilius privertė" (iš vasario mėnesį įvykusio bendruomenės susirinkimo scenogramos)... 

Negali nesistebėti tokiu begaliniu "geranoriškumu"
laisvoje demokratiškoje valstybėje.

Tokių komisijų "kompetenciją" sėkmingai iliustruoja šie garso įrašai:


Rimtoji dalis - patikrinimo pradžia.

J.G.Mincevič: "Ar galite mums parodyti pernykščių metų pirmos klasės ir priešmokyklinės grupės dienynus?"

 

"Atneškite specialiojo ugdymo komisijos dokumentus"

 

Mažieji liudininkai. (Ar kartais tardant mažamečius nebuvo pažeistos vaikų teisės?)

 

Kaip pildyti dienynus? 
(Pastebėjimas: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Dienyno paaiškinimų 8 straipsnyje parašyta: VISI ĮRAŠAI DIENYNE DAROMI VALSTYBINE KALBA)

 

Patikrinimo reziumė (J.Vasiliauskas: "Skirstomės, nes pirmininkas jau pabėgo")