Loading

Mokytojos svetainė musumokykla.lt

Mokytis internetu padės kompiuteris

Išmaniosios mokyklos ir išmaniosios klasės palyginimas

Išmanioji technologija mokymosi sektoriuje spartėja ir suteikia daugybę galimybių modernizuoti mokymo procesą. Vis dėlto, kai kalbame apie išmaniąsias mokyklas ir išmaniąsias klases, svarbu atskirti šias dvi sąvokas ir suprasti jų esminius skirtumus bei sąsajas. Šiame straipsnyje mes nagrinėsime pagrindinius išmaniųjų mokyklų ir išmaniųjų klasių ypatumus.

Išmanioji mokykla

Išmanioji mokykla yra įstaiga, kurioje visa infrastruktūra ir procesai yra integruoti su išmaniąja technologija, siekiant optimizuoti mokymosi patirtį.

Pagrindiniai bruožai

 1. Visapusiška integracija. Tai apima ne tik klases, bet ir kitas erdves, tokias kaip bibliotekos, sporto salės, laboratorijos ir pan.
 2. Tinklo ryšiai. Išmani mokykla turi plataus masto tinklo ryšius, leidžiančius mokytojams, moksleiviams ir tėvams efektyviai bendrauti.
 3. Duomenų analizė. Mokykla naudoja duomenis, kad stebėtų ir vertintų moksleivių pažangą, mokytojų veiklą ir kitus aspektus.
 4. Tvarumas. Išmaniosios mokyklos dažnai siekia ekologiškumo, naudodamos energiją taupančią technologiją ir kitas tvarias sistemas.

Išmanioji klasė

Išmanioji klasė yra konkreti mokyklos erdvė, kurioje yra diegta išmanioji technologija, siekiant pagerinti mokymosi procesą.

Pagrindiniai bruožai

 1. Technologijos integracija. Tai gali apimti išmaniąsias lenteles, interaktyvius ekranus, mokymosi programinę įrangą ir kitas technologijas.
 2. Individualizavimas. Išmaniosios klases leidžia mokytojams pritaikyti mokymosi procesą atsižvelgiant į kiekvieno moksleivio poreikius.
 3. Interaktyvumas. Moksleiviai gali aktyviai dalyvauti mokymo procese, naudodamiesi technologija.
 4. Mokymosi stilių įvairovė. Išmanioji klasė gali pritaikyti mokymosi metodus pagal moksleivių mokymosi stilius.

Pagrindiniai skirtumai

 1. Mastas. Išmanioji mokykla apima visą instituciją, o išmanioji klasė yra viena konkreti erdvė.
 2. Integracija. Išmanioji mokykla siekia integracijos visose srityse, o išmanioji klasė dažniausiai koncentruojasi į mokymo procesą.
 3. Plataus masto ryšiai. Išmaniosios mokyklos turi plataus masto ryšių sistemas, o išmaniosios klases dažniausiai naudoja technologiją vietoje.

Išmaniosios mokyklos ir išmaniosios klases atspindi šiuolaikinio švietimo tendencijas ir siekį modernizuoti mokymosi procesą. Nors abi sąvokos dažnai vartojamos kaip sinonimai, jos turi esminių skirtumų. Svarbu suprasti šiuos skirtumus, kad galėtume efektyviai diegti ir naudoti technologiją švietimo sektoriuje.